Leeds

BT - - SPORTEN - Per Fri­mann, Vi­a­sat:

» Jeg kan sta­dig hol­det fra be­gyn­del­sen af 1970er­ne. Jeg hav­de set dem vin­de FA Cup- fi na­len over Ar­se­nal i 1972, og den kamp så jeg sam­men med seks Ar­se­nal­fans. Det var mig mod re­sten af ver­den. Se­ne­re blev de jo så snydt i mester­hol­de­nes fi na­le i 1975, da de fi k et mål an­nul­le­ret og tab­te til Bay­ern Mün­chen. Jeg græd som pi­sket og fl øj rundt i so­fa­en der­hjem­me. De spil­le­de hårdt, men jeg kun­ne jo bedst li­de de­res tek­ni­ske stil, og Ed­die Gray score­de det, der vist er ble­vet kå­ret til det bed­ste mål i Eng­land no­gen­sin­de mod Burn­ley. De la­ve­de så­dan nog­le fe­de ting. En­gang fi k de num­re på strøm­per­ne, og det, syn­tes jeg, var no­get af det mest fan­ta­sti­ske, jeg no­gen­sin­de hav­de set. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.