Liverpool

BT - - SPORTEN - Pe­ter Kjær, Vi­a­sat:

» Jeg har holdt med Liverpool si­den 1977. Jeg kan dår­ligt hu­ske li­ge hvor­for, men jeg kan le­ven­de fo­re­stil­le mig, at det var for­di, de var go­de den­gang. De vandt jo blandt an­det det, vi i dag ken­der som Champions League, med en sejr over Glad­bach. Kevin Ke­e­gan og Ray Cle­men­ce var mi­ne store hel­te, da jeg var knægt. Jeg ved ik­ke, om jeg har an­dre for­kla­rin­ger, men jeg har egent­lig væ­ret pas­sio­ne­ret si­den den­gang. I pe­ri­o­der vil­le jeg ger­ne ha­ve kun­net hol­de med et an­det hold, for­di det har kørt ad hel­ve­de til, men det kan jeg ik­ke. Fod­bold er fø­lel­ser. Det sid­der helt in­de i hjer­tet. Jeg kan ik­ke skift e det ud. Jeg tænk­te over det, da Ste­ven Ger­rard stop­pe­de, men jeg sid­der sta­dig og slår i bor­det, når Liverpool ik­ke vin­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.