West Ham

BT - - SPORTEN -

» Jeg har kun ét fa­vo­rit­hold, og det er Bold­klub­ben Frem. Jeg har ik­ke no­get fa­vo­rit­hold i Pre­mi­er League, men jeg kan rig­tig godt li­de at kom­men­te­re West Ham. Jeg kan godt li­de at­mos­fæ­ren. Det vir­ker må­ske lidt ånds­svagt, men jeg kan godt li­de det her med, at der midt i et om­rå­de, hvor det vir­ker lidt fal­de­fær­digt, lig­ger et gam­melt lor­testa­dion, hvor men­ne­sker har en god op­le­vel­se sam­men. På den må­de kan man godt si­destil­le West Ham lidt med Bold­klub­ben Frem. Man kan og­så sag­tens si­destil­le fan­se­ne. Det er et knap så vel­stå­en­de kli­en­tel i et ar­bej­der­om­rå­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.