Liverpool

BT - - SPORTEN - Hen­rik Hoff mann, 6’ eren:

» Af Pre­mi­er League- hold lig­ger min sym­pa­ti nok hos Liverpool. Det kom­mer nok fra no­get så ånds­svagt som en fa­sci­na­tion fra gam­le da­ge i de rø­de må­l­net, de hav­de, og så­dan nog­le spe­ci­el­le ty per som Ron­ny Ro­sent­hal. Jeg tror, det var så­dan no­get, der nog­le gan­ge fi k mig til at ren­de ind og se fod­bold. Men jeg er ik­ke stor fan af no­get en­gelsk hold. Det har al­tid me­re væ­ret Ro­ma fra Ita­li­en. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.