Ar­se­nal

BT - - SPORTEN - Jo­hn Faxe Jen­sen, 6’ eren:

Spil­le­de i Lon­don- klub­ben fra 1992- 1996 og har si­den holdt fast i si­ne kon­tak­ter i klub­ben. Har et godt for­hold til Arsenals nu­væ­ren­de as­si­stent­træ­ner, Ste­ve Bould, som han spil­le­de sam­men med i 90er­ne. 6’ erens re­dak­tion har en gang la­vet indsla­get ’ Har Faxe snak­ket med Ste­ve Bould?’ med klip fra de man­ge gan­ge, Faxe re­fe­re­de til en snak med Ar­se­nal- træ­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.