Sper­ter­ne med

T har spurgt Pre­mi­er League- eks­per­ter, hvem de­res fa­vo­rit­hold er

BT - - SPORTEN - Mik­kel Bi­s­choff , 6’ eren: Pe­ter Pi­il, 6’ eren: Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, Vi­a­sat:

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015 » Jeg må med skam i sin­det si­ge, at det eft er 30 år sta­dig ik­ke er lyk­ke­des mig at bli­ve fan af et hold. Jeg hol­der selv­føl­ge­lig et ek­stra øje med Chel­sea ( hvor han spil­le­de fra 2000 til 2004, red.), men el­lers hol­der jeg ba­re af god fod­bold – og det var ik­ke et po­li­ti­ker­svar. « » Jeg hol­der fak­tisk ik­ke rig­tig med no­gen. Der er hold, jeg bed­re kan li­de end an­dre, men når mit til­hørs­for­hold ik­ke er sær­ligt fast, har jeg egent­lig ik­ke lyst til at spre­de en stem­ning af, at jeg er helt vild med et be­stemt hold. For det er jeg ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.