Ever­ton

BT - - SPORTEN - Tho­mas Gaards­øe, 6’ eren:

» Jeg har al­drig rig­tig holdt med et hold, men min sym­pa­ti i dag lig­ger hos Ever­ton. Jeg sy­nes, de har et fedt sta­dion; jeg har selv spil­let der. Det er et af de få gam­le, klas­sisk bri­ti­ske sta­dio­ner, der er tilbage. Den stem­ning, der er der, er for mig det, jeg for­bin­der med det go­de, gam­le en­gel­ske fod­bold. I en tid hvor det he­le er så kom­merci­elt, sy­nes jeg og­så, at Ever­ton er nog­le af de me­re til­ba­ge­truk­ne. Jeg ved godt, at de har pla­ner om at byg­ge et nyt sta­dion. Det er de nødt til for at kom­me med på vog­nen. Men jeg må ba­re si­ge, at stem­nin­gen på Goo­di­son er me­ga­char­me­ren­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.