Man­che­ster Ci­ty

BT - - SPORTEN -

» Da jeg var yn­gre, var jeg fak­tisk Uni­ted- fan. Det var i Sch­mei­chel- åre­ne, hvor det mest var dem, man så spil­le. Men det blev hur­tigt pil­let ud af mig, da jeg kom til Ci­ty . Jeg kan hu­ske, jeg kom til træ­ning i en rød hæt­te­trø­je en dag, men der fi k jeg af vi­de af as­si­stent­træ­ne­ren, at den skul­le jeg ik­ke ha­ve på. Man måt­te ik­ke ha­ve rødt på. Jeg er ik­ke re­li­gi­øs om­kring Man­che­ster Ci­ty , men når man har væ­ret i en klub i så man­ge år ( fi re år, red.), får man fø­lel­ser for den. Jeg bli­ver sta­dig mod­ta­get godt, når jeg er der­ov­re at kom­men­te­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.