Crystal Pa­la­ce

BT - - SPORTEN -

» Jeg har helt ær­ligt in­gen fa­vo­rit­klub i Pre­mi­er League. Som jeg oft e har meldt ud, hol­der jeg med Ar­gen­ti­na. Hvis jeg al­li­ge­vel skal væl­ge, må det bli­ve Crystal Pa­la­ce. Jeg hav­de ik­ke no­get for­hold til dem, før jeg kom på Sel­hurst Park, men hver gang jeg har væ­ret der, har de­res fans ba­re gi­vet den maks gas. Me­get au­ten­tisk og det, som bri­tisk fod­bold var tilbage til rød­der­ne. Før­ste gang jeg var der, slog de Chel­sea 1- 0. Det ki­ck­star­te­de det lidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.