Newcast­le

BT - - SPORTEN - Pe­ter Lø­ven­krands, 6’ eren:

» Jeg har spil­let i Newcast­le, så den klub har jeg selv­føl­ge­lig nog­le helt sær­li­ge fø­lel­ser for. Jeg hav­de en fan­ta­stisk tid i Newcast­le. Sta­dion, og he­le må­den, det var sat op på, til­tal­te mig vir­ke­lig me­get. Jeg prø­ve­de at væ­re in­de i sel­ve ma­ven af det he­le og så en si­de, som man jo ik­ke op­le­ver nor­malt. Sam­ti­dig fi k jeg et helt sær­ligt bånd til fan­se­ne, så jeg føl­ger sta­dig med og hol­der med dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.