DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

TYS­KLAND 1. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 18: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Så skal vi til det igen. Eft er­å­rets store be­gi­ven­hed for tip­per­ne sky­des i gang i eft er­mid­dag på Tips 13 i form af DM i Tips, som eft er­hån­den har man­ge år på ba­gen.

Kon­kur­ren­cen kø­rer i ot­te uger, hvil­ket alt­så vil si­ge, at af­gø­rel­sens ti­me står lør­dag 31. ok­to­ber, og der er frit valg blandt al­le sy­ste­mer, ba­re de er på mel­lem ot­te og 200 kro­ner.

De tre bed­ste i kon­kur­ren­cen kom­mer med på den le­gen­da­ri­ske ’ Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se’, hvor man ser fod­bold i tre lan­de på tre da­ge. En helt spe­ci­el op­le­vel­se med fod­bold­nør­de­ri på før­ste klas­se.

Der er og­så en klub­kon­kur­ren­ce, hvor man skal væ­re fem tip­pe­re, og her er det så den sam­le­de sco­re, der tæl­ler i den kon­kur­ren­ce, li­ge­som der og­så vil væ­re præ­mi­er til de man­ge lo­kal­vin­de­re, som og­så skal fi ndes i kon­kur­ren­cen.

Liverpool får næp­pe me­get at glæ­de sig over på Old Traf­ford i dag. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.