2,40

BT - - SPORTEN -

Li­ver­pools off en­siv har væ­ret gan­ske dår­lig så langt i sæ­so­nen, og det æn­dres der næp­pe på i dag. Den lil­le tek­ni­ker Phi­lip­pe Cou­tin­ho står nem­lig over med ka­ran­tæ­ne, mens Chri­sti­an Ben­te­ke er tvivl­s­om, eft er han måt­te ud­gå i pau­sen af Bel­gi­ens kamp i Cy­pern med en min­dre ska­de, og er hol­det uden de to spil­le­re, er det me­get svært at se, hvor Li­ver­pools mål skal kom­me fra. Uni­ted- de­fen­si­ven har stå­et stærkt i den­ne sæ­son og bli­ver næp­pe dår­li­ge­re af, at David de Gea ven­der tilbage i må­let eft er han har sid­det ude hidtil i sæ­so­nen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.