1,85

BT - - SPORTEN -

Frank­furt var det mest må­l­ri­ge mand­skab i Bun­des­liga­en sid­ste sæ­son med et målsnit langt over tre scor­in­ger pr. kamp. Igen i den­ne sæ­son har man væ­ret stærkt eff ek­ti­ve for­an mål, og top­sco­rer Ale­xan­der Mei­er er til­med klar igen eft er fl ere må­ne­ders ska­des­pau­se. FC Köln spil­ler langt me­re off en­sivt i mod­sæt­ning til sid­ste sæ­son, da nedryk­nings­trus­len hang tungt over hol­det med me­re for­sig­tigt spil til føl­ge. Det end­te med fem og seks scor­in­ger i de to ind­byr­des op­gør i sid­ste sæ­son, så pri­sen på mindst tre mål ser fl ot ud.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.