Guld

BT - - KORT NYT -

Sal­get af so­ja­mælk er på ba­re fem år ste­get med næ­sten ti pro­cent i dan­ske su­per­mar­ke­der, vi­ser en analyse fra Land­brug & Fø­de­va­rer. For­bru­ge­rø­ko­nom Ma­ri­an­ne Gre­ger­sen fra land­brug & Fø­de­va­rer me­ner, at stig­nin­gen skyl­des øget be­vidst­hed om lak­to­se­in­to­le­ran­ce og øget sund­heds­be­vidst­hed. Der går nok no­get tid, in­den so­ja­mælk ud­kon­kur­re­rer kon­ven­tio­nel mælk. Sal­get af so­jadrik­ke ud­gør min­dre end en pro­cent af den sam­le­de salgs­vo­lu­me af mælk og plan­te­ba­se­re­de drik­ke, si­ger for­bru­ge­rø­ko­no­men iføl­ge foodcul­tu­re. dk.

Kli­mak­te­ri­esild, der op­le­ver at ’ be­træk­ket’ stram­mer på grund af over­gangs­al­de­rens hor­mo

nel­le for­an­drin­ger ( slap­hed og mi­stet glød... suk) kan med

for­del for­kæ­le hu­den med Vi­chys næ­ren­de nyhed – ’ Ne­ova­di­ol Com­pen­sat­ing’ cre­me. Den genop­byg­gen­de cre­me har et højt ind­hold af fugt­be­va­ren­de gly­ce­rin, blød­gø­ren­de sheas­mør, bi­voks samt olie fra abri­ko­ser og

ris­klid. 249 kr. Vi­chy. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.