UGENS APP

BT - - KORT NYT - Navn: Plat­form: Pris: Down­lo­ad:

Hold styr på din cy­klus med app’en Clue. Med den­ne app er du al­tid beredt på din næ­ste men­stru­a­tion, din næ­ste æg­løs­ning og even­tu­el­le hu­mør­sving­nin­ger. Clue er de­sig­net til at hol­de et en­kelt over­blik over din cy­klus og du kan selv ind­ta­ste di­ne da­ta hver dag i må­ne­den. Hvor de­tal­je­ret man har lyst til at væ­re, be­stem­mer man selv, men app’en gi­ver mu­lig­hed for at re­gi­stre­re da­ta om alt fra styr­ken i din men­stru­a­tion, smer­ter, hu­mør, ud­flåd og seksu­el ak­ti­vi­tet. Og du kan få svar på om din cy­klus er nor­mal, hvor­når du kan bli­ve gravid og hvad PMS er. Clue

An­droid og iOS Gra­tis

App Store eler Goog­le Play

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.