UGENS TIP! Agurk gir’ god ener­gi

BT - - KLUMME -

I Dan­mark er vi gla­de for agurk, men den stam­mer ik­ke fra vo­res land, som må­ske man­ge tror. Agur­ker er i fa­mi­lie med cour­get­ter, græskar samt me­lo­ner og stam­mer fak­tisk som så man­ge an­dre grønsa­ger og frug­ter, fra bå­de Hi­ma­laya og Afri­ka. Agur­ker er en af de æld­ste plan­ter der ek­si­ste­rer, man me­ner den har væ­ret frem­me i 12.000 år. I agurk er der me­get væ­ske, hvil­ket er godt for bå­de for­dø­jel­se, ener­giom­sæt­ning og hel­bred. Det kan væ­re en god idé at spi­se agurk dag­ligt, ger­ne et or­dent­ligt styk­ke, men du kan og­så drik­ke agurk, ved at blen­de det i en blen­der, kold agur­kesup­pe er skønt, det blen­des og til­sæt­tes for­skel­li­ge ur­ter, avo­ca­do samt kryd­der­salt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.