Så­dan spa­rer du på sølv­pa­pi­ret

BT - - SPAR DIG RIG - Husk Brug det over­sky­den­de Gen­brug Vask det I mad­kas­sen Til ste­gen Til pan­de­ka­ger­ne Til madre­ster I ov­nen Vær kon­se­kvent og stærk

• Sølv­pa­pir er kun til varm mad, der skal hur­tigt på køl • Har du ta­get for stort et styk­ke af, så læg det over­sky­den­de tilbage i køk­ken­skuf­fen. Brug f. eks. sølv­pa­pirs­re­ster til en hånd­fuld mand­ler i mad­pak­ken. • Sølv­pa­pir der ik­ke er sna­sket, kan sag­tens bru­ges igen og igen. Fold det sam­men og læg det tilbage i køk­ken­skuf­fen. • Er der en smu­le mad på sølv­pa­pi­ret, så skyl det væk og gen­brug. • Brug sva­ne­mær­ket mad­pa­pir. • Rul den ind i først ba­ge­pa­pir og der­næst et vi­ske­styk­ke. • Brug lidt el og hold dem lu­ne i ov­nen til de skal spi­ses, el­ler brug en tal­ler­ken som låg. • Køb pla­stik­bøt­ter i al­skens stør­rel­ser, hus­hold­nings­film el­ler mar­me­la­deg­las • Brug et ild­fast fad med et låg af f. eks. glas • Drop va­nen. I 99 pct. af al­le til­fæl­de kan du sag­tens und­væ­re sølv­pa­pir.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.