Jeg sad der

BT - - 180° -

med al­le mi­ne dår­li­ge min­der, mens min fa­mi­lie var i Li­ba­non og Sy­ri­en. Sam­ti­dig skul­le jeg prø­ve at kon­cen­tre­re mig om at læ­re dansk og genop­byg­ge mig selv ef­ter en krig og en flugt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.