Find den rig­ti­ge

BT - - TEST -

Tekst og fo­to Sif Meincke

Jeg har al­tid tænkt, at det kun var prof­fer, der løb med bril­ler. Men ef­ter at ha­ve prø­vet det, er jeg solgt. En god lø­be­bril­le, kan gø­re tu­ren me­re be­ha­ge­lig på fle­re må­der.

Har man for ek­sem­pel - som jeg - pro­ble­mer med, at øj­ne­ne lø­ber i vand, når man får vin­den i an­sig­tet, hjæl­per de på det. Og har man ten­dens til at sve­de me­get, så har de rig­tig go­de bril­ler et sved­bånd over bry­net, så sve­den ik­ke lø­ber i øj­ne­ne.

End­vi­de­re hjæl­per de i sol­lys, så man ik­ke blæn­des og kan se, hvor man træ­der i ujævnt ter­ræn.

Du vil med sik­ker­hed se over­vægt af lø­be­re der lø­ber med bril­ler i mor­gen til Co­pen­ha­gen Half Ma­ra­ton i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.