’ Ak Gud, hvor jeg læng­tes!’

BT - - BOG- FIX -

Det er læn­ge si­den, dig­te­ren Sop­hus Claus­sen var ung. Det føl­te han vist al­le­re­de selv, da han i 1903, 38 år gam­mel, skrev dig­tet ’ I min Ung­dom’. I dag er det 150 år si­den, Sop­hus Claus­sen blev født. Gyl­den­dal mar­ke­rer dig­te­rens fød­sels­dag med sam­lin­gen ’ 100 dig­te’. Det er dig­te­ren Ur­su­la And­kjær Ol­sen og for­fat­te­ren Keld Zer­u­neith, der har udvalgt dig­te­ne og skre­vet bo­gens for­ord. Gyl­de­dal, 150 kr.

We­e­kend - 12.09.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.