Pup­pe

BT - - BOG- FIX -

’ Pu­ber­te­ten. En pup­pe. Jeg har al­tid syn­tes, at det var så­dan et un­der­ligt, for­for­met ord, som skul­le be­skri­ve en smuk for­an­dring, skri­ver Per­nil­le Toft i for­or­det til ’ Helt O. K - En bog om dig og li­vet som ung’. I bo­gen skri­ver hun om alt det, der føl­ger med pu­ber­te­ten. Om kva­ler med for­æl­dre og kær­lig­hed, hor­moner og hy­giej­ne, kys, po­r­no og den før­ste gang. Per­nil­le Toft er brev­kas­se­re­dak­tør på Vi un­ge. Carlsen, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.