Godt køb­mand­skab

BT - - BOG- FIX -

Det er hi­sto­ri­en om knæg­ten Alex fra slag­ter­går­den i Jy­strup på Midtsjæl­land, der som en an­den Mads Skjern be­gynd­te fra bun­den med lån­te pen­ge fra sin far og end­te med at sæl­ge sit livspro­jekt Hør­kram til en tysk kon­cern for me­re end en mil­li­ard kro­ner og køb­te en her­re­gård. Præ­sten Kat­hri­ne Lil­leør har skre­vet ’ Køb­man­den’ en bog om Alex Buchardt Pe­der­sen, og et tids­bil­le­de af Dan­mark fra 1950 og frem. For­la­get Bi­an­co Lu­no, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.