’ Min­der om min mor­far’

TV2’ s Voi­ce Ju­ni­or- vært Mik­kel Kry­ger har set ’ Ør­ne­bor­gen’ 150 gan­ge

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid på tv? Hvad ser du al­drig på tv?

Fo­to Nils Meilvang » En af mi­ne bed­ste ven­ner, Fre­de­rik, pus­her mig al­tid ny mu­sik og nye kunst­ne­re, jeg skal tjek­ke ud. Se­ne­st er det ble­vet til Action Bron­son – en ame­ri­kansk rap­per med gi­gan­tisk ma­ve og rødt skæg. Jeg må in­drøm­me, at han er vir­ke­lig skarp og in­ter­es­sant. Han rap­per om alt fra gour­met­mad, po­litk og pi­ger – whats not to li­ke? « » Jeg er al­de­les al­si­dig, når det kom­mer til mu­sik. Det hand­ler om stem­ning og hu­mør. Jeg hø­rer alt fra Bil­lie Ho­li­day og CV Jør­gen­sen til Bea­stie Boys og Ra­dio­he­ad. Held og lyk­ke med at fan­ge mig ’ Ken­der du ty­pen’... «

» Jeg så fil­men om de små gu­le Mi­ni­ons. «

Ver­dens bed­ste min­der. « » Jeg så Ken­dri­ck La­mar på Roskil­de Festi­val. So­len skin­ne­de, min drink var kold og jeg holdt min kæ­re­ste i hån­den. Alt var godt! « » Jeg har væ­ret stor fan af Por­tis­he­ad, si­den jeg var en 11- 12 år gam­mel. Så dem i den nu ned­brænd­te KB hal i 2008. De hav­de li­ge ud­sendt de­res tred­je stu­di­e­al­bum ’ Third’. Det var en me­get følsom og in­tim kon­cert. Og en spe­ci­el op­le­vel­se at hø­re den mu­sik, der har be­ty­det me­get for mig som te­e­na­ger, li­ve for før­ste gang. » » Pre­mi­er League fod­bold! Det er min stør­ste last. Jeg æder al­le kam­pe. Det er sublim un­der­hold­ning. Og så ’ Nak og æd’ på DR 2. Det er min næst­stør­ste last. Jeg æder al­le af­snit. Det er og­så sublim un­der­hold­ning. « » Jeg ser al­drig ’ De fly­ven­de læ­ger’. Alt er de­pri­me­ren­de i den se­rie – selv far­ver­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.