Væb­net rø­ve­ri mod gulds­med

BT - - NYHEDER - Pri­vat­fo­to An­ders Øster­by Møn­sted Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

POLITIJAGT

En gulds­med på tor­vet i Sil­ke­borg blev i går ud­sat for et væb­net rø­ve­ri.

Der skal iføl­ge Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti ha­ve væ­ret fi­re til fem ger­nings­mænd bag rø­ve­ri­et. » Ger­nings­mæn­de­ne tru­er den kvin­de­li­ge eks­pe­di­ent, som og­så er in­de­ha­ver af smyk­ke­for­ret­nin­gen, med en pi­stol, hvor­ef­ter der op­står tu­mult. Eks­pe­di­en­ten får kortva­rigt fat i pi­sto­len, men får her­ef­ter for­modent­lig sprøjtet pe­ber­spray i an­sig­tet, hvil­ket gør hen­de ude af stand til at se, « si­ger vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti Jens Clau­march.

Her­ef­ter stik­ker ger­nings­mæn­de­ne af med kon­tan­ter og smyk­ker. Men da mæn­de­ne kom­mer ud på ga­den, fo­re­ta­ger en lo­kal bor­ger en ci­vil an­hol­del­se af den ene af rø­ver­ne. En an­den bor­ger for­sø­ger sam­ti­dig at ind­hen­te en af de an­dre ger­nings­mænd, men stop­per, da ger­nings­man­den ven­der sig om og pe­ger mod ham med en pi­stol, for­kla­rer Jens Clau­march.

Po­li­ti­et har ind­til vi­de­re an­holdt to per­so­ner, men for­moder, at der var fi­re el­ler fem per­so­ner in­vol­ve­ret. De to an­hold­te er fra Li­tau­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.