Dan­ske F16- fly af­vi­ser rus­si­ske bom­be­fly

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NÆR­GÅ­EN­DE FLY

Det dan­ske for­svar blev tors­dag nødsa­get til at mar­ke­re sig over for to nær­gå­en­de rus­si­ske bom­be­fly.

Så­le­des blev to dan­ske F16kamp­fly iføl­ge tv2. dk sendt på vin­ger­ne for at af­vi­se de to fly af ty­pen Tupo­lev Tu- 160 ’ Bla­ck Ja­ck’ over Nord­s­ø­en.

» De to rus­si­ske fly var i in­ter­na­tio­nalt luftrum, men kom så tæt på, at vi iværk­sat­te vo­res sæd­van­li­ge af­vis­nings­be­red­skab, der sæd­van­lig­vis be­står af to F16- fly. Det he­le for­løb gan­ske ud­ra­ma­tisk, « si­ger pres­se­vagt ved Værns­fæl­les For­svarskom­man­do Erik Bøt­ger til tv2. dk.

BNB

De to dan­ske F16- fly mar­ke­re­de, at de rus­si­ske fly var tæt på dansk luftrum. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.