Mo­tor­cyk­list styr­tet

BT - - NYHEDER -

En mo­tor­cyk­list blev i går kørt til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter, ef­ter at han styr­te­de på Hol­bæk­mo­tor­vej­en. Det er sta­dig en gå­de, hvor­for mo­tor­cyk­li­sten styr­te­de. Vid­ner på ste­det kun­ne for­tæl­le po­li­ti­et, at de så man­dens for­hjul blev blo­ke­ret, hvor­på man­den blev ka­stet ind i au­tovær­net. In­tet ty­der på, at man­den kør­te for stærkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.