Ale­ne tilbage

Er hun fal­det dybt fra for­ti­dens tinder

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Ale­xan­dra med søn­nen Fe­lix på Krebs Skole for­le­den dag.

Fo­to: Linda Ka­strup Det var det­te pragt­palæ til over syv mil­li­o­ner kro­ner, prins Joachim foræ­re­de Ale­xan­dra kvit og frit, da de blev skilt. I dag er det kun Ale­xan­dra og Fe­lix, der bor i det fle­re hund­re­de kva­drat­me­ter store palæ på Sva­ne­møl­le­vej.

Dan­sker­nes før­ste mø­de med Ale­xan­dra Chri­sti­na Man­ley.

Fo­to: Keld Navn­toft

Ved dron­ning Mar­gret­hes 40 års ju­bilæum var Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen in­vi­te­ret med. Men den an­vi­ste plads blandt Dro­nin­n­gens græ­ske nie­ce og nevø og ved si­den af Hel­le Thor­ning vi­ste, at gre­vin­den ik­ke læn­ge­re til­hør­te in­der­kred­sen i den kon­ge­li­ge fa­mi­lie.

Det var i for­bin­del­se med kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­sse Marys bryl­lup i maj 2004, at man fik en anel­se om, at alt vist ik­ke stod helt så godt til på Scha­ck­en­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.