32 år se­ne­re …

BT - - NYHEDER -

HEN­RIK BACH PE­DER­SEN var glad for edb og mu­sik. Han blev ud­lært i en køb­mands­bu­tik og an­sat i en­gros­for­ret­nin­gen Da­gro­fa S- En­gros. Ar­bej­der sta­dig i sam­me fir­ma – i ind­købs­af­de­lin­gen for vin og spi­ri­tus. Gift og far til en bonus­søn på 21 år. CLAUS CAV­LING JEN­SEN var klas­sens sjove fyr. Han drøm­te om at bli­ve gart­ner, og det blev han – på en plan­tesko­le. I dag ar­bej­der han i ser­vi­ce­fir­ma­et ISS, for­di det med ti­den blev me­re ham. Er sing­le og far til to børn på 20 og 24 år.

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.