Der og syv da­ge

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 Re­kord­hol­der: I ons­dags blev dron­ning Eliza­beth of­fi­ci­elt den længst re­ge­ren­de mo­nark i Stor­bri­tan­ni­en. Med 63 år, syv må­ne­der og tre da­ge på tro­nen slog hun da dron­ning Vi­cto­ria af pin­den som længst re­ge­ren­de mo­nark. Her er ddron­nin­gen fo­to­gra­fet ved åb­nin­gen af par­la­men­tet i West­mi­ni­ster i Lon­don i 2013. Fo­to: Reu­ters og Afp Ka­ta­stro­fe: Den 20. novem­ber 1992 brænd­te Windsor Cast­le. Mens slot­tet var un­der renove­ring, brød en brand ud i et af kon­ge­fa­mi­li­ens pri­va­te ge­mak­ker. Her gør dron­ning Eliza­beth sam­men med brand­mæn­de­ne sta­tus over si­tu­a­tio­nen. Bran­den øde­lag­de store de­le af slot­tet. Det tog fem år og ko­ste­de 36,5 mio. pund, før slot­tet igen stod klar til ind­flyt­ning. Sorg: Da prin­ses­se Di­a­na 31. au­gust 1997 dø­de i en tun­nel uden for Pa­ris, var dron­ning Eliza­beth tavs. I da­ge­ne ef­ter døds­fal­det kom der ik­ke en lyd fra det en­gel­ske kon­ge­hus. Iføl­ge roy­al eks­pert Lars Hov­bak­ke var det den stør­ste fejl, dron­nin­gen har be­gå­et i sin re­ge­rings­tid. En fejl, der ko­ste­de dyrt på po­pu­la­ri­tets­ba­ro­me­te­ret. Først 5. sep­tem­ber vi­ste dron­nin­gen og prins Phi­lip sig for­an blom­ster­ha­vet, som sør­gen­de bri­ter hav­de lagt ud for­an Buck­ing­ham Pa­la­ce. Sta­dig fo­rel­ske­de ef­ter 68 år? Som 21- årig gif­te­de Eliza­beth sig med her­tu­gen af Edin­burgh, der ved æg­te­ska­bet blev til prins Phi­lip. Sam­men har par­ret prins Char­les, prin­ses­se An­ne, prins An­drew og prins Edward. Sam­men er dron­nin­gen og prins Phi­lip det før­ste re­gent­par, der har kun­net fejre di­a­mant­bryl­lup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.