VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske for­ske­re me­ner, at de har fun­det den hidtil æld­ste ga­lak­se, der blev skabt for he­le 13,2 mil­li­ar­der år si­den. Ga­lak­sen, ved navn EGS8p7, er usæd­van­lig lys­stærk, for­tæl­ler for­sker­ne.

Stoff et fl ava­nol, der fi ndes bå­de i ka­kao, frugt og te, er sundt for hjer­tet, vi­ser ty­ske for­ske­re i et nyt stu­die. Fla­va­nol kun­ne bå­de sæn­ke blod­tryk og ko­leste­rol­tal hos mi­dal­dren­de.

Et nyt en­gelsk stu­die pe­ger over­ra­sken­de på, at alzhei­mer må­ske kan væ­re smit­som. » Det er uhyg­ge­ligt at tæn­ke på, « si­ger pro­fes­sor Ste­en Has­sel­balch. Modelfoto: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.