El Niño kan gi­ve kold vin­ter

BT - - NYHEDER -

Når det er vin­ter i Dan­mark, vil Jor­den op­le­ve et af de kraft ig­ste til­fæl­de af vej­r­fæ­no­me­net El Niño i ny­e­re tid, og det kan gi­ve en over­or­dent­lig kold dansk vin­ter, for­ud­ser for­ske­re fra Dan­marks Me­te­o­lo­gi­ske In­sti­tut. I Sy­da­me­ri­ka er El Niño as­so­ci­e­ret med me­re ned­bør, i det syd­li­ge USA bli­ver det vå­de­re og kol­de­re, mens vin­tre­ne i blandt an­det Dan­mark har ten­dens til at bli­ve kol­de­re. El Niño er en vej­r­mæs­sig und­ta­gel­ses­til­stand, der kun op­står med mel­lem to og syv års mel­lem­rum.

Med vej­r­fæ­no­me­net El Niño kan vi for­ven­te en kold vin­ter i Dan­mark. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.