Fod­bold­træ­ning for­dob­ler smi­dig­hed

BT - - NYHEDER -

Ut­ræ­ne­de men­ne­sker kan for­bed­re de­res smi­dig­hed med op til 94 pro­cent, hvis de be­gyn­der at træ­ne med fod­bold. Det vi­ser ny forsk­ning fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Én ti­mes fod­bold­træ­ning tre gan­ge om ugen fi k og­så for­søgs­per­so­ner­ne til at ta­be sig og for­bed­re­de sam­ti­dig de­res kon­di­tal. » Vi så me­get mar­kan­te for­bed­rin­ger på bå­de hop­pe­høj­de og smi­dig­hed i bag­lår og læn­de­ryg hos fod­bold- grup­pen, og in­gen æn­drin­ger for de an­dre grup­per, « si­ger pro­fes­sor Pe­ter Kru­strup fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.