Da fl ygt­nin­ge­strømm Hver­ken po­lit for­be­redt på det an­tal fl der i den for­løb­ne uge her sam­let glimt fr

Ka­os.

BT - - BT SONDAG -

Mandag:

En stor grup­pe flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der søn­dag af­ten an­kom til Rød­byhavn på Lol­land, be­gynd­te at gå mod nord. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Mandag:

Mandag:

Fle­re hund­re­de flygt­nin­ge an­kom med tog fraTys­kland til Rød­byhavn. De fle­ste af dem øn­ske­de at kom­me til Sve­ri­ge, men po­li­ti­et tøm­te to­get. Fo­to: Bax Lind­hardt

De van­dren­de men­ne­sker på mo­tor­vej­en på Lol­land trak til­sku­e­re. Ik­ke al­le var be­gej­stre­de, og en mand blev land­skendt for på det­te bil­le­de at spyt­te ef­ter de van­dren­de men­ne­sker . Fo­to: Sigrid Ny­gaard/ In­for­ma­tion

Ons­dag:

To­get an­kom til Rød­byhavn kl. 05.30 om mor­ge­nen, og po­li­ti­et be stre­re sig i Dan­mark i to­get. Imens rul­ler end­nu et tog ind på per­ron­en med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.