Men nå­e­de til Dan­mark ti el­ler po­li­ti­ke­re var flygt­nin­ge og mi­gran­ter, ram­te Dan­mark. Vi har a ugen, der er gå­et

BT - - BT SONDAG - Fo­to: Claus Fi­sker

Tors­dag:

Pad­borg Ba­ne­gaard er ram­men om an­komst af et stort an­tal flygt­nin­ge. De fle­ste vil vi­de­re i tran­sit til Sve­ri­ge. Der er dog og­så en­kel­te, der sø­ger asyl i Dan­mark. Iblandt dem er en me­get, me­get rørt og glad fa­mi­lie, der an­kom med to­get kl 09.20. Så godt som al­le po­l­ti­folk fik et knus af den stors­mi­len­de mor.

Tors­dag:

Fa­mi­li­en Do­ma­ne fra Da­ma­s­kus i Sy­ri­en er en­de­lig an­kom­met til Mal­mø sta­tion. De 19 fa­mi­lie­med­lem­mer, hvor den æld­ste er 70 og den yng­ste er 6 år , bli­ver ta­get imod af fri­vil­li­ge.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Om for­mid­da­gen står ad­skil­li­ge flygt­nin­ge – børn og voks­ne – i lange kø­er for at kom­me med Øre­sund­sto­get fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård til Sve­ri­ge . Fo­to: Linda Ka­strup

På Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård sør­ger fri­vil­li­ge for le­ge­tøj til bør­ne­ne samt mad og drik­ke og vi­ser vej til Øre­sund­sto­get. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.