Helt tæt på

BT - - BT REJSER -

1.

6.

7.

2.

5.

Fo­to:

4.

3. for at bli­ve ta­get un­der vin­ger­ne af an­dre et øje­blik, « si­ger han og in­vi­te­rer til, at man jo li­ge kan prø­ve at stille sig hen til eng­len og mær­ke, om det ik­ke skul­le vir­ke.

Den ene dag stig­nin­ger i bjer­ge­ne, den næ­ste gen­nem små­by­er på ujæv­ne ve­je og sti­er. Den lil­le bjerg­by Nei­ve. Ef­ter en af de hår­de da­ge rul­ler gu­i­den grønt­er­ne­de du­ge ud og in­vi­te­rer på pi­c­nic med lo­kal ost, sla­la­mi, skin­ke og vin. Pie­mon­te er et af Ita­li­ens bed­ste vi­n­om­rå­der. Her pro­du­ce­res blandt an­det de kend­te Ba­ro­lo og Bar­ba­resco. I bjerg­by­en Mango bli­ver vi in­vi­te­ret in­den­for i slots­ha­ven til vin­s­mag­ning og blå­skim­me­lost.

En dame by­der på et styk­ke af det brød, hun li­ge har ta­get ud fra sin stenovn. ( Næ­ste si­de) Den for­ry­gen­de ud­sigt kan bed­re ny­des, når man kø­rer på el­cy­kel. An­ne Funch og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.