Magi­ske Mar­ti­al

BT - - SPORTEN -

PRE­MI­ER LEAGUE Mål: 1- 0 D. Blind ( 49.), 2- 0 A. Her­re­ra ( 70.), 2- 1 C. Ben­te­ke ( 84.), 3- 1 A. Mar­ti­al ( 86.) hol­læn­de­ren iføl­ge BBC:

» Vi har scou­ted ham grun­digt, og vi vil­le ha­ve ham, for der fin­des in­gen bed­re på hans al­der. Han har væ­ret hos os i kun tre da­ge, og det er for kort tid til at be­døm­me hans per­son­lig­hed, men han har gjort et godt ind­tryk. Det var der­for, jeg al­le­re­de hav­de ham med på bæn­ken, « sag­de den hol­land­ske ma­na­ger.

In­dø­vet de­tal­je

Og­så hold­kam­me­ra­ten Da­ley Blind hav­de store ro­ser til den un­ge de­butant med det tyn­gen­de pris­skilt på li­ge un­der 350 mil­li­o­ner kro­ner.

» Jeg er me­get glad på Ant­ho­nys veg­ne. Selv­føl­ge­lig er han ny, men he­le hol­det er me­get op­mærk­som på, at han skal kla­re sig godt. Sik­ke et mål, « sag­de Da­ley Blind, der end­da selv score­de et flot mål, da han fik­se­re­de Liverpool- for­sva­ret og score­de di­rek­te på fris­park. Det var til 1- 0. » Vi har øvet det en hel del, og den gik ind. Nog­le gan­ge lyk­kes det, nog­le gan­ge ik­ke, men man bli­ver nødt til at prø­ve, « sag­de Da­ley Blind.

Der blev i det he­le ta­get sco­ret man­ge flot­te mål på Old Traf­ford i af­tes, for og­så Li­ver­pools re­du­ce­ring umid­del­bart in­den Ant­ho­ny Mar­ti­als tryl­le­num­mer var gan­ske pænt.

Her halv- sak­se­par­ke­de Chri­sti­an Ben­te­ke kug­len i kas­sen.

Men Ant­ho­ny Mar­ti­al sør­ge­de alt­så for, at det nok kun er i Liverpool og om­egn, at de i dag snak­ker om dét mål.

Så­dan bli­ver man po­pu­lær hos fans. Ind­skif­te­de Ant­ho­ny Mar­ti­al le­ve­re­de va­ren mod Liverpool, og det blev værds­at. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.