Ma­j­ka fi k per­fekt ga­ve

BT - - SPORTEN - FØD­SELS­DAGS­GA­VE Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Sik­ke en fød­sels­dag. Og sik­ke en fød­sels­dags­ga­ve som Ra­fal Ma­j­ka i går gav sig selv.

Her kør­te po­lak­ken sig i spek­taku­læ­re om­gi­vel­ser til sin før­ste po­di­e­plads no­gen­sin­de i en Grand Tour.

» Ja­ja­ja­ja­ja­ja­ja, « lød det fra Ra­fal Ma­j­ka, da han først eft er at væ­re kørt over mål­stre­gen i Cer­ce­di­l­la blev gjort op­mærk­som på be­drift en.

Og den nu 26- åri­ge Tin­koff - Saxo- ryt­ter kun­ne alt­så i høj grad tak­ke sig selv. For ik­ke ba­re ud­nyt­te­de han det monu­men­tale kol­laps hos før­en­de ryt­ter, Tom Du­moulin, Ra­fal Ma­j­ka tog og­så sin skæb­ne i eg­ne hæn­der, da han ryk­ke­de fra blandt an­dre den kom­men­de Vu­el­ta a Es­paña- vin­der, Fa­bio Aru, på sid­ste stig­ning.

Num­mer tre

Her hen­te­de han et knap et mi­nut, hvil­ket ud­lø­ste den sam­le­de tred­je­plads, fak­tisk kun 12 se­kun­der fra Jo­aquin Rod­ri­gu­ez’s an­den­plads ( og 1,29 op til Fa­bio Aru).

Tin­koff- Saxos Ra­fal Ma­j­ka gav sig selv den bed­ste ga­ve af al­le.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.