1,80

BT - - SPORTEN -

Anspændt kamp i ven­te imel­lem to hold i kri­se. 1860 Mün­chen for­må­e­de end­nu en gang at gå må­l­lø­se fra ba­nen i Bo­chum, selv om man kre­e­re­de de stør­ste chan­cer – og man li­der helt ty de­ligt un­der, at sid­ste sæ­sons top­sco­rer, Ru­bin Oko­tie, vir­ker til at væ­re helt uden selv­til­lid for ti­den. Düsseldorf har tabt fi re kam­pe i træk, og her er hi­sto­ri­en den sam­me: Man spil­ler pænt, men har store pro­ble­mer med slut­pro­duk­tet. I en anspændt bund­kamp mel­lem to hold i scor­ings­pro­ble­mer, skal det­te væ­re en fi n pris på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.