1,82

BT - - SPORTEN -

Vend­sy­s­sel spil­ler uhy­re afk la­ret un­der Ove Chri­sten­sen, hvor en bund­so­lid og ru­ti­ne­ret de­fen­siv skal skaff e po­int ud fra de­vi­sen om, at det er okay at la­de mod­stan­de­ren ha­ve bol­den i stør­ste­delen af ti­den. Nord­jy­der­nes tre ude­kam­pe i den­ne sæ­son er al­le endt med mak­si­malt to mål, og det lug­ter af fi re på stri­be mod Hels­in­gør. Vær­ter­ne vi­ste i det spink­le 0- 1- ne­der­lag mod Fre­de­ri­cia, at man sag­tens kan til­pas­se sin re­la­tivt off en­si­ve spil­lestil, så her lug­ter det af stil­lings­krig i store de­le af kam­pen med få mål til føl­ge. Flot be­ta­ling på det ud­fald.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.