2,85

BT - - SPORTEN -

Der er go­de grun­de til at hå­be på man­ge mål i op­gø­ret her, for den schweizi­ske Su­per League do­ne­rer godt 3.400 kro­ner pr. sco­ret mål i we­e­ken­dens run­de til fl ygt­nin­ge­hjælp. Luzern og Grasshop­pers lig­ner op­lag­te kan­di­da­ter til en gav­mild do­na­tion, for gæ­ster­ne ser usty rli­ge ud off en­sivt med 24 fuld­træff ere i de fo­re­lø­bi­ge syv kam­pe. Til gen­gæld rå­der Luzern over li­ga­top­sco­rer Da­rio Lezca­no, som har sco­ret syv gan­ge i li­ge så man­ge kam­pe. Luzern mang­ler til­med to de­fen­si­ve spil­le­re med ka­ran­tæ­ne, så gå eft er må­l­fest i vel­gø­ren­he­dens tegn.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.