’’

BT - - NYHEDER - Jes­si­ca Jo­sep­hina, vin­der af Miss Dan­mark

Det, der er fedt ved den­ne her skøn­heds­kon­kur­ren­ce, er at man skal væ­re sig selv og vi­se sin egen per­son­lig­hed

Hun skal til de­cem­ber dy­ste mod 119 kvin­der fra he­le ver­den i Miss Wor­ld, som er den tred­je­mest se­te be­gi­ven­hed i ver­den ef­ter OL og VM i fod­bold. Miss Wor­ld bli­ver hvert år trans­mit­te­ret til 2,2 mil­li­ar­der men­ne­sker.

Vin­de­ren af den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce får ud­over æren af tit­len en præ­mie på 100.000 dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.