Magi­en be­står, selv om hel­bre­det svig­ter

BT - - KULTUR - Keld Rud - Gaf­fa

MU­SIK

’ Bad Magic’ RO­CK ***** * Ind­til for gan­ske ny­lig syn­tes Motörhead at væ­re en ustop­pe­lig ro­ck­ma­ski­ne.

Men på det se­ne­ste har front­mand og band­le­der Lem­my Kil­mi­sters hel­bred væ­ret an­led­ning til, at man kun­ne be­tviv­le den op­fat­tel­se. Og ’ Bad Magic’ kun­ne me­get vel vi­se sig at væ­re de­res sid­ste al­bum.

Skul­le det væ­re til­fæl­det, går trio­en ud med et brag. ’ Bad Magic’ er ik­ke ly­den af gam­le mænd, der er på vej på ple­je­hjem. Tvær­ti­mod vi­ser det Motörhead i de­res mest tænd­te og in­spi­re­re­de hjør­ne. Det gi­ver sig ik­ke blot ud­slag i, at al­bum­mets før­ste man­ge san­ge har en ra­ket i rø­ven og ik­ke et øje­blik sæn­ker far­ten. Men og­så at Bad Magic har det bed­ste sæt num­re si­den ’ Bastards’ og ’ Over­night Sen­sa­tion’.

Når de før­ste fartd­jæv­le har flå­et paryk­ken af lyt­te­ren, by­der al­bum­mets mid­te på me­re dy­na­mik og va­ri­a­tion. He­le vej­en igen­nem er der ta­le om go­de, vel­kon­stru­e­re­de num­re med stær­ke hooks, der slår si­ne klø­er i én.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.