Ja­son på fl ugt

BT - - TV - ACTION

Luke Wright er en tid­li­ge­re po­li­ti­mand og kampsport­s­eks­pert, der nu fri­ster en brutal til­væ­rel­se som pro­fes­sio­nel in­den­for den blo­di­ge ca­ge- fi gh­ting ver­den. Luke næg­ter imid­ler­tid at del­ta­ge i mat­ch­fi xing, og da en kamp der­for får det for­ker­te ud­fald, kom­mer han al­vor­ligt på kant med den rus­si­ske ma­fi a. Pri­sen for Lukes be­slut­ning er høj, ma­fi aen dræ­ber hans ven­ner samt hans ko­ne! Des­pe­rat og på ran­den af selv­mord bli - ver Luke vid­ne til, at de sam­me rus­si­ske ma­fi ahånd­lan­ge­re jag­ter en ba­re 10- årig, ki­ne­sisk pi­ge. Luke bli­ver re- vet ud af sin dybe de­pres­sion, og gør nu det han er bedst til nem­lig at kæm­pe! Han red­der den ukend­te pi­ge ud af gangster­nes klø­er uden tan­ke for, hvad han der­med får ro­det sig ind i. Pi­gen Mei er trods sin un­ge al­der et rent ma­te­ma­tisk ge­ni med en ufat­te­lig hukom­mel- se, når det gæl­der tal. Han Jia - bos­sen for den ki­ne­si­ske un­der­ver­den, tri­a­der­ne - ud­nyt­ter der­for pi­gen som sin per­son­li­ge, le­ven­de ” com­pu­ter”,

Med­vir­ken­de: og net­op nu rum­mer Meis hukom­mel­se en kom­pli­ce­ret tal­ko­de som er nøg­len til ufat­te­li­ge vær­di­er. ( Ka­nal 5)

Ja­son Stat­ham er den ud­brænd­te ca­ge- fi gh­ter, der be­skyt­ter en ki­ne­sisk pi­ge, hvis ge­ni­a­le hjer­ne rum­mer en vær­di­fuld tal­ko­de. Bå­de de ki­ne­si­ske tri­a­der, den rus­si­ske ma­fi a og kor­rup­te po­li­ti­folk vil ha­ve fi ngre i ko­den for en­hver pris. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.