Årets E- lø­be­re

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Mænd

Kvin­der

DAN­MARKS E-LØBSAVIS BT har si­den 1985 kå­ret årets mand­li­ge og kvin­de­li­ge Ere­mi­ta­ge­lø­ber. To lø­be­re, som le­ver op til E- lø­bets grun­didé: Re­gel­mæs­sig træ­ning for sund­hed og vel­væ­re. Årets E- lø­be­re hædres tra­di­tio­nen tro på BT med BTs sølv­fad og et kunst­værk af ma­le­ren og gra­fi ke­ren Gorm Erik­sen.

Har du en kan­di­dat til tit­len, så mail in­den 1. novem­ber til jour­na­list Pe­ter Fred­berg, fred@ bt. dk 2014: Lars Mer­tins 2013: Jo­hn Vath Carlsen 2012: Mor­ten Gjer­ding 2011: Vil­helm Scho­ma­ck­er 2010: Chri­sti­an Bur­felt 2009: Jens Ras­mus­sen 2008: Flem­m­ing Bi­strup 2007: Thorkild Bo Ni­el­sen 2006: Jens Ole Krogh 2005: Axel Ni­el­sen 2004: Svend Olaf Jen­sen 2003: Ta­ge Kri­sten­sen 2002: Ben­ny Tø­ger­sen 2001: Alex Beck 2000: Sven Bech 1999: Hans Ko­fo­ed 1998: Bjørn Ask Hansen 1997: Er­hard Fil­ten­borg 1996: Lars Lar­sen 1995: Frad­ley Gar­ner 1994: Jens Vrou Ni­el­sen 1993: Ar­ne V. Hansen 1992: Erik Trol­le 1991: Frans Andersen 1990: Knud Pas­ser Iversen 1989: Ni­els Bur­gaard 1988: Bir­ger Her­mann 1987: Knud Erik Haulund 1986: Per Ko­fo­ed- Ni­el­sen 1985: Jør­gen Vab­bers­gaard 2014: Nan­na Vester­gaard Erik­sen 2013: Hen­ri­et­te Hes­sel­holdt Lar­sen 2012: Li­se Es­per­sen 2011: Lou­i­se Ny­gaard- Pe­ter­sen 2010: Hel­le Matzen 2009: Kir­sten Aun­strup 2008: An­ne- Met­te Lind­gaard 2007: Ria Jør­gen­sen 2006: Gret­he Pal­le­sen 2005: Est­her Clau­sen 2004: Bir­git Hansen 2003: Christine Mun­ck 2002: Mi­cha­la Christ­gau 2001: Gret­he Tvil­ling 2000: Kam­ma Bjerg­gaard 1999: Ma­ri Brandl 1998: Ane Ma­rie Svend­sen 1997: Pia Kjel­gaard 1996: Ka­rin Ni­el­sen 1995: Suzan­ne Bos­sel­mann 1994: Gret­he Al­ring 1993: In­ge Pe­der­sen 1992: Bir­te Lit­tau­er 1991: Pia No­ach 1990: Hel­le Fri­is 1989: Mary Hen­rik­sen 1988: El­len Carlsen 1987: Met­te Ol­sen 1986: In­grid Ema­nu­el 1985: Aa­se Wik­kel­sø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.