DE GLÆ­DER SIG T Fa­mi­li­ens 10 sølv­fa­de

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Den born­holm­ske fa­mi­lie kan dæk­ke op til 10 med BTs sølv­fa­de. Fem gan­ge vandt Hen­rik Jør­gen­sen ( th.) Ere­mi­ta­ge­lø­bet i pe­ri­o­den 1985- 90. Met­te Holm Hansen ( tv.) score­de hat­tri­ck 1983- 85. Og dat­te­ren An­na Holm Bau­mei­ster ( midt), 27, har vun­det klassikeren i Dy­re­ha­ven de se­ne­ste to år.

Nu prø­ver An­na, om hun kan gø­re mo­de­ren kunst­styk­ket eft er og vin­de den tred­je sejr på stri­be. Og slår hun Mettes fa­mi­li­e­re­kord på 45.48, er det prik­ken over i’et. I 2014 var hun fi re se­kun­der fra

» Re­kor­den blæ­ste væk i mod­vin­den op til slot­tet, « min­des An­na Holm Bau­mei­ster, der har haft en stor sæ­son med fl ere per­son­li­ge re­kor­der. Eft er Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon i går og E- lø­bet 4. ok­to­ber gæl­der det Frank­furt Ma­rat­hon søn­dag 25. ok­to­ber.

Hun de­bu­te­re­de på sin fars fa­vo­rit­di­stan­ce sid­ste år i Frank­furt med løft eri­ge 2.39.13 på en ni­en­de­plads på al­le ti­ders dan­ske rang­li­ste og hå­ber at for­bed­re sig med et par mi­nut­ter. Men hun har og­så stor respekt for de 42,195 ki­lo­me­ter.

» Det skal vir­ke­lig spil­le, hvis man skal lø­be en god ma­ra­ton. I for­å­ret i Ham­borg ram­te jeg mu­ren med et brag og ud­gik eft er 34 ki­lo­me­ter. Det lær­te jeg me­get af. « Fred

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.