Gert og den sid­ste bak­ke

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

43 år eft er sin før­ste sejr i Ere­mi­ta­ge­lø­bet er det sta­dig en fest for Gert Kær­lin at lø­be i Dy­re­ha­ven. Den 65- åri­ge Her­lev- lø­ber skal væ­re med i Dan­marks mo­tions­løb nr. 1 for 35. gang. Og han ny­der det li­ge så me­get som den­gang, han vandt i 1972 og 1977.

» Det er en del af min hver­dag at lø­be. Jeg el­sker Dy­re­ha­ven og glem­mer al­drig sej­re­ne og den eu­fori­ske fø­lel­se, da jeg, bå­ret frem af pu­bli­kum, løb op ad den sid­ste bak­ke, « si­ger han.

Selv om Gert Kær­lin har vun­det man­ge dan­ske mester­ska­ber, er der in­gen af dem, der kom­mer på højde med tri­um­fer­ne i E- lø­bet.

» Det fo­kus og den pre­sti­ge, der er i en sejr i Ere­mi­ta­ge­lø­bet, er der ik­ke i DM. Det er me­get stort at vin­de i Dy­re­ha­ven, « si­ger han.

Gert Kær­lin vandt sin før­ste E- løbs­sejr få uger eft er sin OL- de­but i Mün­chen.

I 1976 sat­te han dansk re­kord på 5.000 me­ter med 13.39.4 og kom un­der kra­vet til OL i Mon­tre­al, men blev vraget.

» Det var min stør­ste skuf­fel­se, og jeg indstil­le­de min kar­ri­e­re på eli­te­plan, « si­ger han.

» At jeg på dén bag­grund kun­ne vin­de Ere­mi­ta­ge­lø-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.