TIL SKOVTUREN

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - MÆND KVIN­DER

Hjor­tekær

Fortu­nen

7 km

10 km

DY­RE­HA­VEN

Ga­l­op­ba­nen

4 km

Klam­pen­borg St. 2014: Jo­han Lars­son 2013: Ab­di Hakim Ulad 2012: Mor­ten Munk­holm 2011: Mor­ten Munk­holm 2010: Mor­ten Munk­holm 2009: Pe­ter Bett Kipkos­gei 2008: Jo­seph Ki­mi­si 2007: Jo­seph Ki­mi­si 2006: Den­nis Jen­sen 2005: Wil­li­am Ki­pro­tich 2004: Den­nis Jen­sen 2003: Den­nis Jen­sen 2002: Wil­son Kogo 2001: Den­nis Jen­sen 2000: Car­sten Jør­gen­sen 1999: Den­nis Jen­sen 1998: Car­sten Jør­gen­sen 1997: Den­nis Jen­sen 1996: Car­sten Jør­gen­sen 1995: Car­sten Jør­gen­sen 1994: Car­sten Jør­gen­sen 1993: Car­sten Jør­gen­sen 1992: Flem­m­ing Jen­sen 1991: Hen­rik Har­da­hl 1990: Hen­rik Jør­gen­sen 1989: Hen­rik Jør­gen­sen 1988: Tho­mas Sø­ren­sen 1987: Hen­rik Jør­gen­sen 1986: Hen­rik Jør­gen­sen 1985: Hen­rik Jør­gen­sen 1984: Da­ve Tay­l­or 1983: Ni­els Kim Hjorth 1982: Lars Bo Sø­ren­sen 1981: Keld Jo­hn­sen 1980: Keld Jo­hn­sen 1979: Karsten Hald 1978: Per Hof­f­mann 1977: Gert Kär­lin 1976: Ge­org Ol­sen 1975: Jør­gen He­in 1974: Tim Jo­hn­ston 1973: Ru­dolf Tha­lund 1972: Gert Kär­lin 1971: Ge­org Ol­sen 1970: Ru­dolf Tha­lund 1969: Ste­en Svej­da­hl 2014: An­na Holm Bau­mei­ster 2013: An­na Holm Bau­mei­ster 2012: Sa­ra Sig Møl­ler 2011: Kir­sten Ma­rat­hon Mel­ke­vik 2010: Ma­ria Sig 2009: Gla­dys Kwam­bei 2008: Pauli­ne Nje­ry 2007: Ag­nes Ka­tun­ge Mutu­ne 2006: An­ne­met­te Jen­sen 2005: An­ne­met­te Jen­sen 2004: An­ne­met­te Jen­sen 2003: An­ne­met­te Jen­sen 2002: Dor­te Vibjerg 2001: Jyt­te Pe­der­sen 2000: Bet­ti­na Ro­mer 1999: An­ne­met­te Jen­sen 1998: Dor­te Vibjerg 1997: Anja Jør­gen­sen 1996: Anja Jør­gen­sen 1995: Anja Jør­gen­sen 1994: Anja Jør­gen­sen 1993: Bet­ti­na Ro­mer 1992: Sus­an­ne Ne­der­gaard 1991: Ti­na H. Jen­sen 1990: Jyt­te Pe­der­sen 1989: Git­te Karls­høj 1988: Dorthe Ras­mus­sen 1987: Lot­te Strøy­berg 1986: Ker­sti Jakob­sen 1985: Met­te Holm Hansen 1984: Met­te Holm Hansen 1983: Met­te Holm Hansen 1982: Lo­ne Dyb­dal 1981: An­net­te Hansen 1980: Dorthe Ras­mus­sen 1979: An­net­te Hansen 1978: Loa Ol­af­sson 1977: Loa Ol­af­sson 1976: Loa Ol­af­sson 1975: Sigrid Suck­er 1974: Ka­rin Pa­gaard 1973: Ka­rin Pa­gaard 1972: Kir­sten Carlsen 1971: Kir­sten Carlsen 1970: Kir­sten Carlsen 1969: Kir­sten Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.