Fru Iver­sens far­ve­ri­ge E- dag

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - MED BRASK OG BARM Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

Fru Er­na Iversen kal­der det Dan­marks smuk­ke­ste ud­sigt, når hun står på bro­en og kig­ger ud over lø­be­re, så langt øjet ræk­ker.

Den barm­fa­gre og far­ve­ri­ge ri­de­læ­re­rin­de i sku­e­spil­le­ren Pe­ter Lar­sens skik­kel­se har i 18 år væ­ret en fest­lig del af Ere­mi­ta­ge­lø­bet og kom­mer selv­føl­ge­lig igen i år.

» Me­get har jeg prø­vet, men in­gen sce­ne kom­mer på højde med Dy­re­ha­ven. Ba­re det at ma­ve sig gen­nem men­ne­ske­ha­vet af gla­de lø­be­re og til­sku­e­re på vej­en ned til bro­en og krav­le op i tår­net – dét slår sim­pelt­hen alt. Jeg glæ­der mig vildt til E- da­gen, « si­ger en for­vent­nings­fuld Pe­ter Lar­sen.

I E- løbs­ar­ki­vet har vi fun­det ri­de­læ­re­rin­den i sit van­li­ge over­rum­p­len­de out­fit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.