SELV­TIL­LI­DEN ER

Eft er end­nu en ka­ta­stro­fal sæ­son­start er stem­nin­gen og det stol­te bryst tilbage i Brøndby

BT - - SPORTEN -

can’ Ras­mus­sen og Martin Pu­sic i star­top­stil­lin­gen. Det var før­ste gang, de to fi k chan­cen sam­men fra start.

Al­li­ge­vel in­si­ste­re­de Brøndby- an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger på, at han og hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de lu­ret det.

» Det hav­de vi lidt reg­net med, at de vil­le gø­re, så det kom ik­ke bag på os, « for­kla­re­de han med sin van­li­ge til­ba­ge­truk­ne, selvsik­re stil.

Om det er sand­he­den, skal væ­re us­agt, men fak­tum er, at det off en­si­ve sats ik­ke fun­ge­re­de for Midtjylland. De gik må­l­lø­se fra ba­nen, selv om sær­ligt Pu­sic hav­de si­ne mu­lig­he­der.

Midtjy­der­nes ch­eft ræ­ner Jess Thorup for­kla­re­de, at han hav­de be­slut­tet at stille med beg­ge an­gri­be­re, slet og ret for­di de beg­ge var brand­var­me. Det var ik­ke til at se den­ne grå søn­dag aft en i sep­tem­ber. Al­li­ge­vel var che­fen til­freds med ind­sat­sen.

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.