’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Frank

Vi har held med at pres­se højt og do­mi­ne­re på bol­den

» Jeg ved godt, at det kan bli­ve bed­re, og det skal det og­så. Men for mig var det o. k. Det var Pu­sic, der kom til det me­ste, men det var jeg afk la­ret med, for­di ’ Dun­can’ tog du­el­ler­ne. Det er det, de no­gen gan­ge har sav­net ved at spil­le derop­pe ale­ne, så på den vis sy­nes jeg, vi lyk­ke­des no­gen­lun­de « , sag­de Thorup.

Fra sin bænk så han et hold, der med hans eg­ne ord til ti­der gled rundt og umo­ti­ve­ret send­te bol­de ud over si­de­linj­en, men og­så et hold, der hav­de de bed­ste mu­lig­he­der. Der­for var han skuff et over kun at få tre po­int, lod han for­stå. Det skal dog bli­ve bed­re, når FC Midtjylland tors­dag mø­der Le­gia Warszawa i Eu­ro­pa League.

» Jeg kan godt mær­ke, at vi har væ­ret lidt fra hin­an­den des sid­ste 14 da­ge. Der er li­ge lidt rust, der skal ban­kes af på fl ere af spil­ler­ne. Men vi er star­tet på en ny pe­ri­o­de med syv kam­pe på tre uger. Det har vi væ­ret go­de til før, og det skal vi og­så væ­re nu « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.